IC PREMIJA virsta IC PREMIA CASH

Dalyvio anketa


Asmenys, įgalioti atsiimti prizus.
Prašome nurodyti bent vieną asmenį.Aš, kaip programoje dalyvaujantis asmuo ir (ar) ūkio subjektas, neprieštarauju, kad mano asmeniniai duomenys būtų naudojami įmonės UAB "Inter Cars Lietuva" (kaip tai reglamentuoja LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas) programos IC PREMIJA rezultatams įvertinti, informacijai apie akcijos dalyvių atliktas finansines operacijas gauti ir kitiems rinkodaros tikslams.